Vandaag zal de buitendienst het water weer aansluiten. Daarna vindt er contole plaats of er geen leidingen toch kapot gevroren zijn.

Mocht dit zo zijn , dan zal het water weer afgesloten worden totdat alle problemen verholpen zijn.