RESERVERINGSFORMULIER ''DENNENHOF''

 

    Groepsnaam       : ………………………………………………………………………….

    Groepsadres       : ………………………………………………………………………….

    Postcode/Plaats  : ………………………………………………………………………….

    Telefoon              : …………………………..        Reknr. : ……………………………..

 

    (gemachtigde)

    Contactpersoon  : …………………………………………………………………………..

    Adres                   : ………………………………………………………………………….

    Postcode/Plaats  : ………………………………………………………………………….

    Telefoon              : ………………………………………………………………………….

    Email                   : ………………………………………………………………………….

 

    Totaal aantal personen    …………..

    Waarvan   ……………  deelnemers   en  ..…………  leiders

 

    Datum aankomst : ………….……………. om ± ………..……… uur

    Datum vertrek      : …………….…………. om ±  ……..……….. uur

 

    Opmerkingen      : ………………………………………………………………………….

                                  ………………………………………………………………………….

                                  ...……………………………………………………………………….

                                  .…………………………………………………………………………

 

     Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de

     bepalingen en (Recron-)voorwaarden voor groepsverblijven.

 

      Datum                : …..................

      Handtekening    : …………………………………………………………………………