Huisregels zwembad “Recreatiecentrum de Goudsberg”

 • De bezoekers van onze zwembaden dienen de aanwijzingen van de toezichthouder(s) op te volgen. Indien met zich niet conform de gestelde regels gedraagt, wordt namens de directie, de bezoeker de toegang ontzegt. Hinderlijk gedrag ten opzichte van een andere bezoeker en het personeel dient achterwege te blijven.
 • Men dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs of aan te kunnen tonen dat men als gast op het zwembadterrein verblijft.
 • Personen met onvoldoende zwemvaardigheid mogen alleen in het ondiepe gedeelte, dit ter beoordeling van de toezichthouder.
 • Kinderen zonder diploma en zonder begeleiding van een volwassene worden niet toegelaten tot het zwembad. Dit geldt ook voor kinderen met drijfmiddelen (kurkjes of zwembandjes).
 • Bij grote drukte behoudt de directie zich het recht voor de openingstijden te wijzigen of het complex geheel of gedeeltelijk te sluiten.
 • Recreatiecentrum de Goudsberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding van en beschadiging aan eigendommen van bezoekers van het zwembad en de daarbij behorende faciliteiten.
 • Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van het zwembad en/of faciliteiten, worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiend uit reparatie en/of vervanging.
 • Bezoekers met een medische beperking (bijvoorbeeld epilepsie) dien dit vooraf te melden bij de toezichthouder.
 • Het meebrengen (of voor handen hebben) van glaswerk en/of alcohol is verboden.
 • Zwemmen is alleen toegestaan met daarvoor bedoelde zwemkleding.
 • Topless zwemmen is NIET toegestaan.
 • Het is NIET toegestaan om zich in één van de baden te bevinden als deze zijn gesloten.
 • Bij onweer dient u het bad onmiddellijk te verlaten.
 • U dient te allen tijde de instructies van de toezichthouder op te volgen.

***