Ivm de vorst is het water op grote delen van de camping afgesloten.